Mevzuat

Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 15 Mart 2007 tarihli 330 sayılı Belarus Cumhuriyeti sınırları dahilindeki serbest ekonomi bölgelerinin mukimlerinin yatırım projelerinin gerçekleştirme sonuçlarının değerlendirme şekli ile ilgili Tüzüğün onaylanması ve Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 12 Ağustos 2005 tarihli 891 sayılı karara eklerin yapılması ile ilgili kararı


Belarus Cumhuriyeti 29 Aralık 2009 tarihli 71-Z sayılı Vergi Kanunu (ÖZEL BÖLÜM)
16 Nisan 2010 tarihli Tutanağın redaksiyonunda GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜMRÜK KANUNU


Belarus Cumhuriyeti Resmi Gümrük Komitesinin 27 Şubat 2014 tarihli 7 sayılı serbest ekonomi bölgeleri idarelerinin serbest ekonomi bölgeleri sınırları içinde bulunan serbest gümrük bölgeleri sınırlarının belirlenmesi (serbest gümrük bölgelerinin ortadan kaldırılması) konusunda kararlarının onaylanması ve serbest gümrük bölgeleri sınırları dahilinde inşaatın yapılması ile ilgili Yönetmeliğin onaylanması hakkında kararı

18 Haziran 2010 tarihli Gümrük Birliğinin gümrük alanındaki serbest (özel, hususi) ekonomi bölgeleri ve serbest gümrük bölgesinin gümrük prosedürleri üzerine anlaşmaBelarus Cumhuriyetinin Bakanlar Kurulunun 10 Ekim 2007 tarihli 1306 sayılı malların menşei ülkesinin belirlemesinin bazı hususları ile ilgili kararı

Bağımsız Devletler Topluluğu hükümet başkanları Kurulunun 30.11.2000 tarihli malların menşei ülkesinin belirleme kuralları ile ilgili kararı

Kira ilişkileri

Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 23 Ekim 2009 tarihli 518 sayılı malvarlığı kiralanması ve ücretsiz kullanması konusunda bazı hususlar ile ilgili kararı