Mogilev SEB’deki faaliyetlerinde vergi düzenlemesi

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu tarafından tespit edilen SEB’deki vergilendirme özellikleri, aşağıdaki durumlarda SEB mukimleri tarafından özel hukuki rejim (ileride ‘ÖHR’) kapsamında yapılan satışlar için geçerlidir:  

  1. SEB mukimleri tarafından SEB’de üretilen kendi üretimi olan malların (işlerin, hizmetlerin), imzalanan sözleşmeler çerçevesinde Belarus Cumhuriyetinin sınırları dışına yabancı tüzel ve (veya) özel kişilere satılması;
  2. SEB mukimleri tarafından SEB’de üretilen kendi üretimi olan ve Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış Belarus Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenmiş ithalatı ikame eden ürünlerin listesine giren (ileride ‘İthalatı ikame eden ürünlerin listesi’) malların Belarus Cumhuriyetinde satılması;
  3. SEB mukimleri tarafından SEB’de üretilen kendi üretimi olan malların (işlerin, hizmetlerin), SEB’nin diğer mukimlerine, onlarla imzalanan sözleşmelere dayanarak satılması.

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu tarafından tespit edilen SEB’deki vergilendirme özellikleri, aşağıdakiler için geçerli değildir: 

  1. yiyecek içecek sağlama, kumar, elektronik interaktif oyunların organizasyon ve düzenleme faaliyeti, ticari ile ticari ve tedarik faaliyeti, değerli kâğıt işlemleri;
  2. üretimi (yapılışı, verilişi) tamamen veya kısmen SEB mukiminin mülkiyetinde veya diğer ayni hakta bulunan temel üretim araçları ve (veya) SEB mukiminin işçilerinin emeği SEB dışında kullanarak yapılan malların (işlerin, hizmetlerin) satışı.
Sıra no VERGİ VEYA
ÖDEME İSMİ
Ödenmez  İndirimli tarifeye göre ödenir  Tam tarifeye göre ödenir

Ülke vergileri, harçları (resimleri)

1 Kar vergisi
(gelir vergisi) 
ÖHR çerçevesinde kendi üretimi olan malların (işlerin, hizmetlerin) satışından elde edilen kârın ilan edildiği tarihten itibaren   
Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 41


18 %

ÖHR çerçevesi dışında satılan mallar (iş, hizmet) için.

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 16

2 Emlak vergisi

İlgili SEB alanında bulunan ve kullanım amacına bağlı olmaksızın binalar ve yapılar (normları aşan inşaatı bitmemiş olanlar dahil) için. Belirtilen muafiyet, önceki üç aylık döneminde SEB mukimi SEB vergilendirme özelliklerinin geçerli olduğu faaliyette bulunduğu takdirde, sonraki üç aylık döneminde uygulanır.

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 41

 

1 %
SEB dışında bulunan gayrimenkul mallar için 

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 19

3 KDV    

0 %
İhracat edilen malların (işlerin, hizmetlerin) satışı
20 %
İthalatı ikame eden ürünlerin listesine girmeyen ürünlerin (işlerin, hizmetlerin) Belarus Cumhuriyeti sınırları içinde satılması.

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 14

3.1 Belarus Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında malların transferi yapıldığında alınan KDV    

20 %
Malların Rusya Federasyonundan getirilmesinde
0 %
Malların (işlerin, hizmetlerin) Rusya Federasyonuna satışında 

Belarus Cumhuriyetinin 01.11.2004 tarihli 323-Z sayılı kanunu

4 Toprak vergisi      

Tarifeler, arsanın kategorisi, kullanım amacı ve bulunduğu yere göre belirlenir 

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 20
5 Özel tüketim vergisi    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 15

6 Belarus Cumhuriyetinde daimi temsilcilik aracılığıyla faaliyet göstermeyen yabancı şirketlerden alınan gelir vergisi    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 15

7 Ekoloji vergisi     

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 21

8 Doğal kaynaklar çıkarma vergisi      

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 22

9 Off-shore harçları    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 23

10 Yabancı plakalı araçların Belarus Cumhuriyetinin umumi karayollarını kullanmasından dolayı alınan harç    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 22

11 Damga vergisi    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 24

12 Konsolosluk harcı       

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 26

13 Resmi harç    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 26

14 Patent vergisi    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 27

15 Belarus Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının Sosyal Sigorta Kurumuna zorunlu sigorta primleri     

34%

Belarus Cumhuriyetinin 29 Şubat 1996 tarihli 138-ХIII sayılı kanunu

16 Özel kişilerden alınan gelir vergisi    

12%

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 18

Yerel vergiler ve harçlar

1 Köpeğe sahip olma vergisi    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 29

2 Tatil harcı    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 30

3 Alımları yapanlardan alınan harç    

Belarus Cumhuriyeti Vergi Kanunu, Bölüm 31