2 no’lu bölüm (Doğu Sanayi Bölgesi)

Bölümün toplam yüzölçümü 182,6 ha.
Boş üretim alanlarının toplam yüzölçümü 45 494.2 m2
Boş arazilerin toplam yüzölçümü 3,65 ha.

Boş araziler:

Yüzölçümü 0,8 ha olan 2A no’lu arsa
Yüzölçümü 1,55 ha olan 2B no’lu arsa
Yüzölçümü 1,3 ha olan 2С no’lu arsa

Boş üretim alanları:
List of companies located on the Site