3 no’lu bölüm (Doğu Sanayi Bölgesi)

Bölümün toplam yüzölçümü 65,69 ha. List of companies located on the Site