7 no’lu bölüm (Grebeneva)

Bölümün toplam yüzölçümü 237,03 ha.

Boş araziler: