1 no’lu bölüm (Kuzey Sanayi Merkezi)

Bölümün toplam yüzölçümü 373 ha.
Boş arazilerin toplam yüzölçümü 136,29 ha.

Boş araziler:

Yüzölçümü 11 ha olan 1A no’lu arsa (ilçe toprakları)
Yüzölçümü 24 ha olan 1B no’lu arsa (ilçe toprakları)
Yüzölçümü 100 ha olan 1C no’lu arsa (ilçe toprakları)
Yüzölçümü1,29 ha olan 1D no’lu arsa (ilçe toprakları)List of companies located on the Site