Mukim kaydı

Mogilev SEB mukimi olarak, Mogilev SEB sınırları dahilinde bulunan ve SEB idaresi ile Mogilev SEB’de faaliyet şartları üzerine sözleşme imzalayan Belarus Cumhuriyeti tüzel kişi veya Belarus Cumhuriyeti bireysel girişimci tescil edilebilir.

Mogilev SEB mukimi olarak tescil edilmesi ile ilgili karar SEB idaresi tarafından verilir.

Evrak listesi:

Mogilev SEB mukimi olarak tescil konusunun incelenmesi için (ileriden ‘Başvuran’ olarak anılacak olan) tüzel kişi veya bireysel girişimci tarafından Mogilev SEB’e aşağıdaki belgeler sunulacaktır:
  • Mogilev SEB idaresi tarafından onaylanmış düzene göre dilekçe;
  • Asıl belgeler ile beraber ibraz edilen, gerekli şekilde onaylanmış kuruluş belgelerinin suretleri (tüzel kişiler için);
  • Asıl belge ile ibraz edilen, resmi tescil belgesinin sureti;
  • Mogilev SEB idaresi tarafından onaylanmış şekline göre yatırım projesinin iş planı. Belarus Cumhuriyeti devlet yönetim organı, Belarus Cumhuriyeti hükümetine veya Mogilev İli Belediyesine bağlı diğer resmi kurumun emrinde bulunan veya hisselerinin (paylarının) işbu devlet yönetim organının veya resmi kurumun yönetimine verilen tüzel kişinin iş planı, böyle bir devlet yönetim organı veya kurum tarafından onaylanmış olmalıdır;
  • Serbest ekonomi bölgesinin mukimi olarak tescil için resmi harcın belirtilen miktarda ödendiğini doğrulayan ödeme belgesi.
SEB mukimi olarak tescil için 50 taban miktar tutarında resmi harç alınır. (ödeme için banka bilgileri)

Yatırım projesi iş planına uygun olarak aşağıdakileri öngörmelidir:
  • Yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için yatırım hacmi en az 1 mln. Avroya eşdeğer olmalıdır;
  • İhracata yönelik üretimin ve (veya) ithalatı ikame eden ürünlerin üretiminin kurulması ve (veya) geliştirilmesi.

Evraklar Mogilev SEB idaresine sunulur. İşbu evraklar, Başvuran tarafından ibraz edildiği tarihten itibaren SEB idaresi tarafından en fazla 14 iş günü içerisinde incelenecektir. 

İbraz edilen evrakların inceleme sonuçlarına göre Mogilev SEB’de faaliyet gösterme şartları ile ilgili sözleşme tasarısı, mukim olarak tescil ile ilgili kararın alınması ve böyle bir sözleşmenin imzalanması için Başvurana gönderilir. İşbu sözleşme, iş planında öngörülen yatırım projesinin gerçekleştirme süresince düzenlenir.
Başvuran, Mogilev SEB’de faaliyet gösterme şartları üzerine sözleşmenin imzalandığı günden itibaren işbu sözleşmenin süresince Mogilev SEB mukimi olarak tescil edilir.
Mogilev SEB’de faaliyet gösterme şartları üzerine sözleşmenin şekli SEB idaresi tarafından onaylanmaktadır.
Mogilev SEB’de faaliyet gösterme şartları üzerine sözleşmenin imzalama ve mukim olarak tescil reddi ile ilgili Mogilev SEB idaresinin karar sureti, ret cevabının dayanaklarını belirterek en geç bu kararın alındığı günü takip eden günde başvurana gönderilir.

Mogilev SEB idaresi tarafından Mogilev SEB’de faaliyet gösterme şartları üzerine sözleşmenin imzalama ve mukim olarak tescil ile ilgili ret kararının alınması halinde, Serbest ekonomi bölgesinin mukimi olarak tescil için ödenen resmi harç yasal akitlerde belirtilen düzene göre Başvurana iade edilir.


Mogilev SEB idaresinin Mogilev SEB mukimi olarak tescil ile ilgili ret kararı belirlenen düzene uygun olarak mahkemeye temyiz edilebilir.

Mogilev SEB’de faaliyet gösterme şartları üzerine sözleşme, Başvuran tarafından alındığı tarihten itibaren beş gün içinde, ancak işbu kararın alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde imzalanmış olmalıdır.
Başvuran, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren sözleşmenin geçerlilik süresince Mogilev SEB mukimi olarak tescil edilir.

Mogilev SEB mukimi olarak tescil belgesi, böyle bir sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç üç gün içerisinde mukime gönderilir (takdim edilir).
Başvuranın faaliyet gösterme şartları üzerine sözleşmenin imzalanmaması durumunda, mukim olarak tescil için ödenen resmi harç mevzuatta belirlendiği şekilde iade edilmek zorundadır.